Marljiv kot mravlja ali pospravljanje s pubertetniki